<td class="tips-dataR">70.47</td> <td class="tips-dataR">70.62</td> <td class="tips-dataR">71.44</td> <td class="tips-dataR">72.14</td> <td class="tips-dataR">8.04</td> <td class="tips-dataR">81.93亿</td> <td class="tips-dataR">85.09亿</td> <td class="tips-dataR">9.16</td> <td class="tips-dataR">{{formatMoney(value.PARENTNETPROFIT)}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.GROSS_PROFIT_RATIO, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.NETPROFITRPHBZC, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.PARENTNETPROFITTZ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEKCJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROE_DILUTED, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.TAXRATE, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.XSMLL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ZCFZL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSJB,4)}}</td>
哪里有特殊教育学校
莱西高考艺术培训机构
学校早恋的图片
在线英语培训那个最好
中小学教师网上培训
热门技术学校
歌手培训公司
学校拾金不昧
十八所学校
三门峡的大专学校
吉安县外国语学校
培训学理发
龙女学校
<td class="tips-dataR">70.47</td> <td class="tips-dataR">70.62</td> <td class="tips-dataR">71.44</td> <td class="tips-dataR">72.14</td> <td class="tips-dataR">8.04</td> <td class="tips-dataR">81.93亿</td> <td class="tips-dataR">85.09亿</td> <td class="tips-dataR">9.16</td> <td class="tips-dataR">{{formatMoney(value.PARENTNETPROFIT)}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.GROSS_PROFIT_RATIO, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.NETPROFITRPHBZC, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.PARENTNETPROFITTZ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROEKCJQ, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ROE_DILUTED, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.TAXRATE, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.XSMLL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{formatPercent(value.ZCFZL, '')}}</td> <td class="tips-dataR">{{toFixed(value.EPSJB,4)}}</td>